Friday, October 18, 2019
updated 10:23 AM UTC, Oct 18, 2019

Fungsi institusi koperasi di negara ini terutamanya di luar bandar perlu diperkukuh semula - Tun M

KUALA LUMPUR - Fungsi institusi koperasi di negara ini terutamanya di luar bandar perlu diperkukuh semula.

Institusi tersebut, kata Perdana Menteri, boleh memainkan peranan sebagai pemangkin kepada pembangunan pekebun kecil agar lebih berdaya saing.

Jelas Tun Dr. Mahathir, pembangunan koperasi di Malaysia masih di tahap rendah berbanding negara-negara maju lain. 

Pihak kementerian dan agensi boleh memainkan peranan besar dalam memartabatkan semula fungsi koperasi terutamanya di luar bandar sebagai wadah pembangunan pekebun kecil. 

Tun Dr Mahathir turut menggariskan beberapa langkah bagi memerkasa koperasi.

Tiga lagi langkah yang turut diumumkan, ialah menggalakkan pelaksanaan projek berskala kecil secara gotong royong, melihat koperasi sebagai pencetus pembangunan minda pekebun kecil, dan membantu pelaksanaan integrasi koperasi secara menegak dan melintang bagi mewujudkan koperasi yang berdaya saing.

Beliau yakin dengan pelan rancangan yang baik dan komitmen tinggi semua pihak, koperasi luar bandar mampu diperkasa dan menjadi institusi utama dalam membentuk pekebun kecil yang progresif dan berdaya saing.

  • Ditulis oleh Media Baharu
  • Kategori: Nasional
  • Jumlah paparan: 59