fb fb fb fb fb

Malaysia Madani, membudaya daya cipta rakyat

RTM

SAUDARA PENGARANG

Teras ke-3 visi Malaysia Madani adalah Daya Cipta (inovasi) dimana daya cipta akan dibudayakan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif teras adalah bagi mengubah masyarakat Malaysia daripada masyarakat pengguna semata-mata kepada masyarakat yang aktif menyumbang dan mencorak revolusi digital dan teknologi yang merubah lanskap dunia.

Daya cipta atau inovasi biasanya ditakrifkan sebagai idea baharu, produk baharu atau proses baharu yang merubah sesuatu perkara menjadi lebih cekap, serta mencungkil potensinya yang sebelum ini belum pernah diterokai.

Malaysia Madani mentakrifkan daya cipta atau inovasi dengan pembaharuan, reka cipta dan reka baharu. Daya cipta, sebagai salah satu rukun Malaysia Madani, akan mewujudkan proses perubahan berterusan, yang mendakap dan memperkasa kreativiti rakyat.

Malaysia Madani akan menyediakan persekitaran dan infrastruktur yang mampu merangsang kreativiti dan menggalakkan penghasilan sistem, produk, idea dan proses lebih maju.

Tahun lepas, Malaysia di kedudukan ke-36 daripada 132 negara berdasarkan Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) di Geneva, Switzerland.

Bagi negara ASEAN pula, Malaysia kekal berada di tempat ke-2 selepas Singapura. Malaysia berada di kedudukan pertama bagi dua (2) indikator iaitu High-tech exports dan Creative goods exports.

Mengapakah inovasi penting kepada sesebuah negara?

Inovasi adalah amat penting bagi sesebuah negara atas sebab-sebab berikut:

1. Perkembangan Ekonomi

Inovasi memacu pertumbuhan ekonomi dengan mencipta industri, produk dan perkhidmatan baharu yang menjana pekerjaan dan pendapatan. Menerusi pelaburan dalam inovasi, negara boleh merangsang keusahawanan, menarik pelaburan asing, dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasaran global; 

2. Memperbaiki Kualiti Hidup

Inovasi meningkatkan kualiti hidup dengan menyediakan penjagaan kesihatan, pendidikan dan akses kepada maklumat yang lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan dalam teknologi perubatan telah membawa kepada rawatan dan penawar penyakit baharu, manakala teknologi digital telah meningkatkan akses kepada pendidikan dan maklumat;

3. Pembangunan Mampan

Inovasi juga boleh menggalakkan pembangunan mampan dengan menangani cabaran alam sekitar dan menggalakkan kecekapan sumber. Contohnya, teknologi tenaga bersih seperti tenaga suria dan angin boleh membantu mengurangkan pelepasan karbon dan mengurangkan perubahan iklim;

4. Keselamatan Negara

Inovasi juga boleh meningkatkan keselamatan negara dengan meningkatkan keupayaan pertahanan dan mempromosikan keselamatan siber. Contohnya, kemajuan dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin boleh membantu mengesan dan mencegah serangan siber.

Secara keseluruhannya, inovasi adalah penting untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan keselamatan negara sesebuah negara. Dengan memupuk inovasi, negara boleh meningkatkan kualiti hidup rakyat mereka dan mengekalkan daya saing mereka dalam ekonomi global.

Bagaimana membudayakan inovasi di sesebuah negara?

Membudayakan inovasi dalam sesebuah negara, boleh mewujudkan persekitaran yang menggalakkan dan menyokong inovasi dalam semua aspek masyarakat, daripada pendidikan dan penyelidikan kepada syarikat dan kerajaan.

Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil untuk membudayakan inovasi di sesebuah negara:

 • Memupuk budaya kreativiti dan rasa ingin tahu:
  Galakkan individu untuk meneroka idea mereka dan menjadi kreatif. Membangunkan program dan aktiviti pendidikan yang membantu mengembangkan rasa ingin tahu dan minat untuk belajar;

 • Melabur dalam penyelidikan dan pembangunan:
  Kerajaan dan syarikat boleh melabur dalam penyelidikan dan pembangunan, yang boleh memacu inovasi dan mencipta teknologi, produk dan perkhidmatan baharu;

 • Galakkan kerjasama dan rangkaian:
  Menggalakkan kerjasama antara syarikat, agensi kerajaan dan institusi pendidikan. Acara rangkaian boleh diadakan untuk mengumpulkan orang yang mempunyai latar belakang dan kepakaran berbeza;

 • Galakkan pengambilan risiko dan percubaan:
  Inovasi selalunya melibatkan risiko dan bereksperimen dengan idea baharu. Galakkan individu dan syarikat untuk mengambil risiko yang dikira dan mencuba perkara baharu. Kerajaan juga boleh memainkan peranan dengan memberi insentif cukai kepada mana-mana syarikat yang mengambil risiko serta menyediakan dana penyelidikan dan pembangunan;

 • Menyediakan sokongan dan sumber:
  Kerajaan dan syarikat boleh menyediakan sokongan dan sumber kepada individu dan syarikat yang berinovasi. Ini boleh termasuk pembiayaan, program bimbingan dan akses kepada infrastruktur dan sumber;

 • Raikan dan iktiraf inovasi:
  Mengiktiraf dan meraikan pencapaian individu dan syarikat yang berinovasi. Ini boleh membantu mewujudkan budaya yang menghargai dan menyokong inovasi.

Secara keseluruhannya, pembudayaan inovasi melibatkan penciptaan persekitaran yang menggalakkan dan menyokong kreativiti, percubaan dan kerjasama. Dengan berbuat demikian, negara boleh memupuk budaya inovasi yang memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup untuk semua.

PENULIS AHMAD YANI ISMAIL ialah Pensyarah/Penyelidik Pusat Penyelidikan Antarabangsa Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Selangor.

Artikel ini merupakan pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mewakili pandangan mahu pun pendirian rasmi RTM.

Media Baharu