fb fb fb fb fb

NADI penuhi tuntutan arus pemodenan di Sungai Bakap

Menyediakan pelbagai latihan keusahawanan dan kesedaran siber.

Penduduk sekitar Sungai Bakap kini boleh memanfaatkan kemudahan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI) yang diwujudkan di kawasan berkenaan.

Wartawan, Hamizah Mansor ada perinciannya.

SITI AISHAH MD ISA