fb fb fb fb fb

Konflik Palestin-Israel berkait hak asasi manusia

Konflik Palestin-Israel bukan sahaja isu keagamaan, bahkan ia merupakan isu sejagat yang berkait dengan hak asasi kemanusiaan.

Isu merentasi sempadan agama, bangsa dan negara itu memerlukan pembelaan dunia yang berterusan.

Sempena sambutan Hari Hak Asasi Manusia, wartawan Noralia Ramlee ada laporannya.

 

TETITIA YUSOFF