fb fb fb fb fb

Khazanah lautan dan ekosistem habitat marin, UMT giat melaksanakan penyelidikan

Pelbagai usaha dilakukan dalam menjaga khazanah lautan termasuk ekosistem habitat marinnya.

Sempena Sambutan Hari Lautan Sedunia, esok, wartawan Taufik Adanan ada laporannya.

ROSLINA BINTI DIN