fb fb fb fb fb

Kembara Ini Warisan Kita, ketengah kepelbagaian etnik dan budaya

'Kembara Ini Warisan Kita' selesai menjelajah ke lima negeri.

Tujuannya, membina kefahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kepelbagaian etnik dan budaya.

Ikuti laporan disediakan wartawan, Ameerul Hafiz Rosli.

NIZAHA BINTI ABDUL KAREM