fb fb fb fb fb

30 tahun hubungan diplomatik Malaysia-Afrika Selatan, teroka peluang kerjasama baharu

Afrika Selatan berhasrat untuk menambah baik dan meneroka peluang kerjasama baharu dengan Malaysia.

Ia sebagai langkah memperkukuh kejasama Malaysia-Afrika Selatan yang mencecah tiga dekad, sejak terjalin pada 8 November 1993.

Wartawan Mohammad Najib Mashor ada laporannya. 

MOHD KHUDZAIRI ZAINUDDIN