Sunday, 14 August 2022

WKB3030 dikemaskini, libatkan strategi pendigitalan

  • Published in Teknologi

KUALA LUMPUR, 17 April- Strategi pendigitalan merupakan komponen baharu yang akan diterapkan di dalam kemaskini dokumen Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB2030).

Tempoh mencabar berdepan pandemik telah mempercepat misi merapatkan jurang digital.

Ia terbukti menerusi inisiatif Jalinan Digital Negara (JENDELA), Pelan Pembangunan Ekonomi Digital Kerajaan (MyDIGITAL) dan pembangunan infrastruktur 5G.

Tindakan kemaskini dan penambahbaikan dokumen itu akan dilaksanakan dari semasa ke semasa.

Ia termasuk mengambil kira input semua pemegang taruh hasil libat urus di seluruh negara.