Saturday, January 18, 2020
updated 10:03 AM UTC, Jan 18, 2020

Pembentukan 4 Jawatankuasa terbaharu tahun ini hasilkan banyak perubahan

  • Published in Berita Semasa

KUALA LUMPUR - Reformasi parlimen yang sedang dilaksanakan secara berperingkat, bakal membawa sistem parlimen negara ini ke era lebih matang, selaras amalan sistem demokrasi negara.

Penambahan empat Jawatankuasa Pilihan Khas pada tahun ini dan pelaksanaan Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, KRPPM, membuktikan iltizam semua pihak ke arah memartabatkan kedudukan Parlimen.

Empat jawatankuasa itu ialah Pilihan Raya, Hak Asasi Manusia dan Hal Ehwal Perlembagaan, Hubungan dan Perdagangan Antarabangsa serta Sains, Inovasi dan Alam Sekitar.

Ke semuanya akan memudah cara, menambah baik dasar kerajaan supaya menjadi lebih cekap dan memberikan pengesahan kepada tindakan serta dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan.

Malah, ia turut memberikan peluang kepada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang untuk meneliti dan memastikan kelestarian mengenai apa-apa yang berkaitan dengan bidang tugas yang dinyatakan dalam terma rujukan jawatankuasa berkenaan.

Pada 16 Oktober lalu, laporan Jawatankuasa Dewan bagi Mesyuarat Dewan Rakyat telah mencadangkan penubuhan Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, KRPPM sebagai salah satu langkah pembaharuan untuk memperkasa fungsi demokrasi berparlimen Malaysia.

Ia juga akan menjadi platform kepada semua ahli parlimen termasuk Dewan Rakyat dan Dewan Negara daripada pelbagai parti politik, untuk membincangkan dasar awam bersama dengan rakyat daripada pelbagai kumpulan seperti golongan akademik.

Pembaharuan parlimen juga telah menyaksikan Kertas Putih Pertahanan yang menggariskan pelan keupayaan terkini Angkatan Tentera Malaysia dibentangkan untuk kali pertama, selain Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, SUHAKAM 2018 yang telah dibentangkan pada 5 Disember lalu.

Parlimen juga sedang mengkaji untuk mengadakan "The Ministry Day”, merupakan susunan giliran kepada kementerian bagi menjawab pertanyaan mengikut hari yang telah ditetapkan.

Selain itu, "Masa Soalan Perdana Menteri" akan turut dilaksanakan dalam masa terdekat.

Pihak pembangkang juga turut diberikan peluang apabila akan diadakan "Hari Untuk Pembangkang" membolehkan agenda mesyuarat Dewan Rakyat tidak ditentukan oleh kerajaan tetapi oleh pembangkang.