“Kami sedang mengkaji langkah-langkah tambahan yang akan diambil jika Iran tetap mahu meneruskan dasar-dasar semasa­nya,” katanya ketika mensyuarat tersebut.