fb fb fb fb fb

Kadar antara bank jangka pendek ditutup stabil

FOTO HIASAN

KUALA LUMPUR, 11 Julai- Kadar antara bank jangka pendek ditutup stabil hari ini susulan operasi Bank Negara Malaysia (BNM) menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan.

Mudah tunai dalam sistem konvensional meningkat kepada RM35.70 bilion daripada RM33.12 bilion pagi ini manakala kecairan dalam dana Islam merosot kepada RM21.01 bilion daripada RM23.05 bilion.

Terdahulu, bank pusat itu menjalankan satu tender repo berbalik.

BNM turut mengumumkan ketersediaan repo berbalik, perjanjian jual dan beli balik serta kemudahan murabahah komoditi bercagar untuk tempoh satu dan tiga bulan.

Pada 4 petang, bank pusat menjalankan tender pasaran wang konvensional bernilai RM35.70 bilion dan tender pasaran wang murabahah bernilai RM21.10 bilion, kedua-duanya untuk wang sehari.

BNM menyemak semula tender semalaman konvensional kepada RM35.7 bilion daripada RM35.1 bilion.

Kadar Semalaman Islam Malaysia (MYOR-i) berada pada 3.0 peratus pada 10 Julai.-BERNAMA

SITI AIYSHAH BINTI BASLIE