Logo

Pemain industri Labuan sahut seruan jayakan Revolusi Industri 4.0

LABUAN, 20 Feb - Komuniti dan pemain industri di Labuan menyahut usaha kerajaan bagi menjayakan transformasi Malaysia sebagai negara maju berpendapatan tinggi, menjelang tahun 2050.

Selaras ini, tenaga kerja tempatan berkompetensi perlu ditingkat bersesuaian Revolusi Industri 4.0.

Untuk itu, jaringan kerjasama (MOU) ditandatangani antara Kolej Vokasional Labuan (KVL) bersama sebuah syarikat tempatan, Kaya Bumi Bersatu Sdn. Bhd.

Menurut Pengarah Kolej Vokasional Labuan Siti Muslihah Leeudin, MOU ini melibatkan Latihan Semasa Kerja para penuntutnya dalam industri berkaitan.

Hak Cipta Terpelihara © 2015 Radio Televisyen Malaysia.